Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
2. Komisjonide koosseisu kinnitamine
3. Preemia maksmine
4. Kampaania "Värvid linna!" väljakuulutamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
8. Kohanimede määramine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Pohlaku tn 1 kinnistule
10. Linnavara võõrandamine enampakkumise korras
11. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnaorkestrile
12. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale Jõeääre ja Vareme ja nõusoleku andmine reaalkoormatise kustutamiseks
13. Pärnu spordikeskuse poolt osutatava parkimisteenuse hinna kehtestamine
14. Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
15. Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid