Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–2. Volituste andmine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste ning stipendiumide eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse 23.04.2018 korralduse nr 388 „Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.–9. Ehitusloa andmine Põhara küla, Jaopiserva
10. Tee ehitusloa andmine
11. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
12.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete muutmine, määramine
15. Sundvalduse seadmine Palu kinnistu
16. Pärnu linnas Seljametsa külas Ristiku ja Metsamarja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Puraviku tn 31 kinnistule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid