Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ametisse kinnitamine
2. Lasteaia osalustasudest vabastamine
3. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
4. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuste ning stipendiumide eraldamine
5. Pärnu linnavalitsuse 10.12.2018 korralduse nr 994 „Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
6. Toetuse eraldamine/Egon Kaur
7. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
8. Vahendite eraldamine reservfondist
9.–13. Ehitusloa andmine 
14. Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine
15. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
16. Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korralduse nr 835 muutmine
17. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L2 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Väike - Jõe 12a KÜ
18. Kinnistu Anton Hansen Tammsaare puiestee T2 jagamisel moodustatavate kinnistute võõrandamine otsustuskorras Riigi Kinnisvara AS-le
19. Sotsiaalteenuste osutamise kord
20. Pärnu linnavolikogu 20.09.2001 määruse nr 26 „Pärnu linna üldplaneering 2001-2025“ kehtetuks tunnistamine
21. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtestamine
22. Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
24. Kõima küla Potsepa detailplaneeringu koostamise lõpetamine
25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tänav T5 kinnistule
26. Pärnu linnavolikogu määrus „Määruste kehtetuks tunnistamine“
27. Pärnu linnavalitsuse määrus „Määruste kehtetuks tunnistamine“
28. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuste eelnõude juurde („Osavaldade põhimäärusete muutmine“)
29. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid