Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3. Restaureerimistoetuste eraldamine
4.–6. Ehitusloa andmine 
7. Tee ehitusloa andmine 
8. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14.–15. Piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Koha-aadresside muutmine
17. Pärnu linnavalitsuse 16.03.2020 korralduse nr 176 „Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
18. Kinnisasja Pärnu jõgi L6 ja Vasakkalda kallasrada L8 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
19. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L2 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
20.–21. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
22. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Paikuse alevis Rukkilille tn 1 kirjalikul enampakkumisel
23. Riigihanke „Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2021 kuni 31.05.2024“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
24. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldustööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid