Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–3. Volituste andmine
4. Haridus-ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
5. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
6. Huvihariduse ja huvitegevuse projektitoetusele raha eraldamine
7. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
8. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
9. Kohanimede määramine - Pääsusilma tänav, Kesalille tänav ja Sinilille tänav
10. Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
11.–18. Ehitusloa andmine 
19.–20. Tee ehitusloa andmine
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 
23. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale
24. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Pärnu linnas Männi tn 12 valikpakkumisel
25. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26. Enampakkumise korraldamine ühisomandis oleva kinnisasja müügiks
27. Riigihanke „Pärnu linna Raeküla lasteaia hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
28. OÜ Paikre 2020. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid