Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 21.12.2020 korralduse nr 783 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine 2021
4. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
5. Restaureerimistoetuste eraldamine
6.–7. Ehitusloa andmine 
8. Pärnu linnas, Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9.–14. Koha-aadresside määramine, muutmine, sihtotstarvete määramine
15. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras P
17. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid