Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3.–4. Tasuta parkimislubade andmine 
5.–7. Ehitusloa andmine 
8.–9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Uku pst 10 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Audru ringrada kinnistule
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ SLP kasuks
13. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14. Kinnisasja Pargi tänav T3 omandamine
15. Linnavara võõrandamine
16. Pärnu linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
17. Pärnu linna 2021. aasta esimene lisaeelarve
18. Pärnu linnas Metsa tn 13a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistule
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tänav T5 kinnistule
21. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine
22. Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021–2035 kinnitamine
23. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine
24. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ eelnõu juurde
25. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „ Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ ja Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 3 „Pärnu Linnavalitsuse töökord“ muutmine “ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid