Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Pärnu Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine
5. Vaide tähtaja pikendamine
6. Vahendite eraldamine reservfondist
7. Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas, Lai tn 15 ja 15a, Aida tn T3 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas, Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Raba-Lai tänava silla ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
11. Sundvalduse seadmine 
12.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid