Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–2. Volituste andmine
3. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Eesti Konverentsibüroo
4. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiskellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine
12.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, koha-aadressi muutmine
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Merekalda tänav T4 osa)
19. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel
20. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
21. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
22. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 18.01.2021 korralduse nr 39 muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid