Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
2. Kultuuri- ja spordistrateegia algatamine
3. Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
5. Pärnu linnas Mai tn 75 – 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
6. Pärnu linnas Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Pärnu linnas, Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Audru ringraja detailplaneeringu koostamise lõpetamine
9. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linn, Plaadi tn 2 kinnistul
10.–11. Ehitusloa andmine 
12. Kohanimede määramine - Lehtmetsa tee ja Jõeserva tee
13.–17. Koha-aadresside määramine ja muutmine, sihtotstarvete määramine
18. Pärnu linnavalitsuse 22.02.2021 korraldusele nr 124 esitatud vaide lahendamine
19. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd kalmistutel“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Nõusoleku andmine korteriomandite mõtteliste osade muutmiseks
21. Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu eluruumide kasutusse andmise kord
22. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
23. Riigihanke “Pärnu linna teekatete remont 2021 aastal“ hanke osas 2 pakkumuse edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid