Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Loomestipendiumite 2021 toetuste eraldamine
2. Ehitusloa andmine 
3. Tõstamaa aleviku kergliiklustee
4.–6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Vaide lahendamine 
8. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Suur-Jõe tn 42c kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks 
9. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 
10. Pärnu linnavalitsuse 18.01.2021 korralduse nr 39 muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid