Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ettevõtlustoetuse eraldamine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. Vahendite eraldamine reservfondist
4.–6. Ehitusloa andmine
7. Tee ehitusloa andmine
8. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
9. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas, Audru osavallas, Papsaare külas, Elu tee 5, 6 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas, Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12.–14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
15.–16. Sundvalduse seadmine 
17. Nõusoleku andmine kinnistu reaalservituudiga koormamise muutmiseks
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldustööd Pärnu linna koolide territooriumitel ja Alevi kalmistul“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid