Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. –6. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Vasakkalda kallasrada L7 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks APR OÜ
9. Arvamus Soomra VI liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
10. Riigihanke „Laptop-arvutite rentimine” pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Riigihanke „Pärnu linna hallatavate asutuste IT tugiteenus“ pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Killustiku tn 5 ja Savi tn 20 kinnistutele
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Niidupargi tn 8 kinnistule
14.–19. Ehitusloa andmine Audru alevik, Tiigi tn 14
20. –26. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid