Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
2. Pärnu Lasteaia Trall osalustasudest vabastamine
3. Ehitusloa andmine 
4. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kastna külas Putukavurru kinnistule
5. Kinnisasja Pärnu jõgi L9 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks kinnisasja Vaala sadam omanikele
6. Kinnisasjade Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
7. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
8. Pärnu linnas Lehola tn 53 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu linnas Rõugu tn 14 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Pärnu linnas Karusselli tn 16 hoonete koha-aadresside määramine
11. Raha eraldamine reservfondist
12. Kohanime määramine, Oblika tee

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid