Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnas Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
2. Pärnu linnas Tammiste tee 18 ja 18a kinnistute detailplaneeringu algatamine
3. Pärnu linnas Vesiroosi tn 5 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
4. Sundvalduse seadmine Looga tee 9, Sanga, Kamble, Sauga tee 7
5. Sundvalduse seadmine Oja tn 126, Niidu tn 3 ja Niidu tn 5
6. Pärnu Linnavalitsuse 01.08.2011 nr 266 muutmine
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Pärnu Pikk, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
9. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine
10. Pärnu Spordikeskuse osutatava rannaratastoolide laenutamise hinna kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid