Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 28.06.2021 korralduse nr 440 „Loomestipendiumite eraldamine“ muutmine
2. Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu kasutusse andmiseks komisjoni moodustamine ja üürimäära kehtestamine
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Volituste andmine
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
6. Pärnu linnas Merekalda tn 21 ja Merekalda tänav T4 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid