Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 16.08.2021 korralduse nr 539 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine“ muutmine
2. Toetuse eraldamine
3. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu linnavalitsuse korralduste 02.08.2021 nr 498 ja 23.08.2021 nr 543 muutmine
5. Koha-aadresside määramine
6. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
7. Kohanimede määramine ja muutmine - ühissõidukipeatused Soomra küla
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Vaide lahendamine
11. Pärnu linnas Haraka tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas, Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Silla küla endise kanafarmi piirkonna maa-alal detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Jõekalda tee 99,103 ja 103a kinnistutel

Ülevaade istungist (.pdf)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid