Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetuse eelnõu
2. Volituste andmine
3. Toetuse eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2022-2036 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tn 6 kinnistul
10. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
11. Sundvalduse seadmine Koolipõllu ja Aruvälja kool
12. Kinnisasja Terminali tn 3 Eesti Vabariigile võõrandamise müügitingimused

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid