Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Tammiste hooldekodu arengukava koostamise algatamine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
3. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
4. Pärnu linna kliima- ja energiakava 2030 algatamine
5. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine” pakkumuse tagasilükkamine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Pärnu linnavalitsuse 08.02.2021 korralduse nr 83 „Spordiprojektide toetuste eraldamine“ ja 24.05.2021 korralduse nr 347 „Spordiprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
8. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ ja 10.05.2021 korralduse nr 286 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
9.–19. Ehitusloa andmine 
20. Sundvalduse seadmine AS Pärnu Vesi kasuks 
21. Kohanime muutmine - Pärnu Jahtklubi jahisadam
22. Pärnu linnas Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46 ning Hariduse tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
23. Pärnu linnas Seljametsa külas Kannuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
24. Enne 1. juulit 2015 algatatud Audru osavalla planeeringute menetluse lõpetamine (korraldus)
25. Linnavara kasutusse andmine 
26. Isikliku kasutusõiguse seadmine(müraservituut) kinnisasjale Kambi tee 6
27. Kinnisasja Terminali tn 3 Eesti Vabariigile võõrandamise müügitingimused

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid