Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
3. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
5. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Tee ehitusloa andmine Kiriku-Rebasefarmi tee
7. Tee ehitusloa andmine Talli tänav T1 ja Turu tänav T3
8.–11. Ehitusloa andmine 
12.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Lemmetsa küla, Nigula tee ja Nigula tee L2 katastriüksuste Tori valla munitsipaalomandisse andmine ning sihtotstarvete määramine
15. Papsaare küla, Kulliaasa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnu linnavalitsuse 09.08.2021 korralduse nr 527 “Pärnu linnas Rõugu tn 14 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine” muutmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Eluruumide üürile andmine
19. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas Pärlimõisa tee 9 kirjalikul enampakkumisel
20. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas Kiltri tn 1, 3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
21. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid