Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna ettevõtlustoetuse taotluste hindamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
4.–14. Pärnu linna lasteaedade arengukavade kinnitamine
15.–16. Ehitusloa andmine 
17. Kohanime määramine 
18. Pärnu linnavalitsuse 10.02.2020 korralduse nr 81 „Reklaamikandjate paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise tasumäärade ja kasutusse andmise tingimuste kehtestamine“ muutmine
19.–22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Sundvalduse seadmine 
24. Kinnisasjade tasuta omandamine 
25. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Pikk tn 14
26. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas, Pärnu linnas kinnisasja Rehepapi tn 3 jagamisel moodustatavale kinnisasjale
27. Pärnu linnavalitsuse 31.05.2021 korralduse nr 375 muutmine
28. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 104 "Linnavara kasutusse andmine" muutmine
29. Linnavara kasutusse andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid