Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–5. Volituste andmine
6. Koolivaheaegade muutmine Pärnu Raeküla koolis 2021/2022. õppeaastal
7. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine 2021/2022. õppeaastaks Pärnu Raeküla koolis
8. Raha eraldamine reservfondist
9.–11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12.–16. Ehitusloa andmine
17. Sundvalduse seadmine
18. Mai tn 3 kinnistu, Karja tänava pikenduse, kergliiklustee ja Mai elamupiirkonna vahelise ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
19. Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid