Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Eneseisolatsioonis viibivatele Covid-19 diagnoosiga isikutele muu hoolekandelise abi osutamine
2. Tõstamaa keskkooli arengukava 2021-2035 kinnitamine
3. Jõõpre kooli arengukava 2021-2035 kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse 24.05.2021 korralduse nr 346 „Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine“ muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine
6.–10. Ehitusloa andmine
11. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine
12. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
13. Pärnu linn, Papsaare küla, Nurme tee L2 ja Nurme tee L3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu linnavalitsuse 16.08.2021 korraldusele nr 531 esitatud vaide lahendamine
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lai tn 18 kinnistul
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lõuna tn 20 kinnistul
17. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
19. Nõusoleku andmine kinnisasja Suur-Jõe tn 57 ja kinnisasja koormava hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks
20. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lavassaare alev, Karja tn 2 kinnistu

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid