Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Jõõpre kooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse 14.09.2020 korralduse nr 536 „Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektide toetuse eraldamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 08.02.2021 korralduse nr 84 „Sporditegevuse toetuse eraldamine“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.–8. Ehitusloa andmine 
9. Ideekonkursi „Pärnu Pika, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistlus“ osalejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine
10. Pärnu linnas, Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Lemmetsa külas Veikko-Tooma tee 2 kinnistule
12. Pärnu linnas Paikuse alevis Keraamika tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine
13.–19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete muutmine, määramine
20. Linnavara kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel
21. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (spordihalli toitlustuskoht)
22. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnisasjadele 
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjadele jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid