Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Volituste andmine
3. Tõstamaa keskkooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
4. Lindi lasteaed-algkooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
5. Riigihanke „E-arvete haldusteenuse tellimine“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine” pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
7. Riigihanke „Linnavalitsuse hoone sisekoristuse teenus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
8. Riigihanke „Kontoritarvete ostmine“ pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Pärnu linnas, Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Paikuse alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 189a kinnistul
12.–13. Ehitusloa andmine 
14.–16. Koha-aadressi muutmine, määramine
17. Eluruumide üürile andmine Rohu 119
18. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (Kuninga 34)
19. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjadele jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks Tõstamaal

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid