Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist 
3. Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine
4.–6. Arvamused
7. Riigihanke „Liikluskorraldusvahendite hooldus Pärnu linna osavaldades“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
8. Riigihanke „Liikluskorraldusvahendite hooldus Pärnu keskuslinnas 01.01.2022 kuni 31.12.2026“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9. Riigihanke „Pärnu linna foorisüsteemide ja kergliiklusloendurite hooldus 01.01.2022 kuni 31.12.2026“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
10.–18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Sundvalduse seadmine
20. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid