Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–6. Volituste andmine
7. Vara kõlbmatuks tunnistamine ja ja maha kandmine
8. Pärnu linnavalitsuse 25. jaanuari 2021 korralduse nr 46 „Pärnu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
9. Komisjoni moodustamine
10. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisu kinnitamine
11. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
12. Huvikoolide hoolekogude kinnitamine 2021
13. Riigihanke „Pärnu Päikese kooli õppehoone sisustamine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
14. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kullimänniku tee 48
15. Ehitusloa andmine Pärnu linn Raba tn 21
16. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
17. Kampaania "Värvid linna!" tulemuste kinnitamine
18. Aruvälja küla, Rohtaia koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 783 „Koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine” muutmine
21. Volituste andmine linnavaraga seotud tehingute tegemiseks
22. Riigihanke „Audru osavalla haljasalade hooldus” pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine, pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine hanke osades 1, 2 ja 3 ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
23. Arvamus Eassalu VIII liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
24. Sundvalduse seadmine SA Eesti Lairiba Arenduse kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid