Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–11. Volituste andmine
12.–13. Ametist vabastamine
14..–15. Ehitusloa andmine 
16. Pärnu linnas Mere pst 18 ja Suvituse tn 8 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
17. Papsaare külas Kuldnoka detailplaneeringu koostamise algatamine
18. Pärnu, Vingi tn - Riia mnt ja Pärnu jõe vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanapargi tn 1 kinnistu osas
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Põldeotsa külas Suuresilla suurfarmi kinnistule
20.–21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
23. Sundvalduse seadmine AS Pärnu Vesi kasuks reformimata maale

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid