Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2021 korralduse nr 858 „Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine“ muutmine
3. Pernova hariduskeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
4. Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2021-2027 algatamine
5. Riigihanke „Sõidukite kasutusrent“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hanke osas 2 pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Riigihanke “Bentley SELECT Open Access teenuse tellimine” pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Pärnu linna 2021. aasta kultuuri aastapreemiad
8. Preemia eraldamine
9. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
10. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine
11. Pärnu Pikk, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse tulemuste kinnitamine
12. Pärnu linnas Aia tn 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
14. Ehitusloa andmine Põldeotsa küla, Põldeotsa tee 24
15.–17. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Pärnu linnavalitsuse 21.08.2018 korralduse nr 698 “Pärnu linnas Tallinna mnt 105 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine” muutmine
19. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
20.–21. Sundvalduse seadmine 
22. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (Rüütli 28)
23. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (Akadeemia 1)
24. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Metsa 1 ruumid)
25. Arvamus Potsepa liivakarjääri kaevandamisloa PARM-008 muutmise taotluse kohta

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid