Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Perearstikonkursile esindaja nimetamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Tasuta sõiduõiguse andmine
4.–5. Volituste andmine
6. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2021 korralduse nr 861 „Riigihanke „Pärnu Päikese kooli õppehoone sisustamine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine“ muutmine
7. Vahendite eraldamine reservfondist
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. –11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Vana-Sauga 36a krundi ja ümbritseva ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Vana-Sauga tn 28 kinnistu osas
13. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Raba tn 22 kinnistu osas
14. Eluruumi üürile andmine (korterid Rohu 119)
15. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Tõhela rahvamaja
16. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks (Värati sadam)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid