Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Kohanimede määramine - Kuldvitsa tn ja Raudrohu tn
2. Pärnu linnas Papsaare külas Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
3. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tn 8b
4. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Välja tee 22
5. Ehitusloa andmine Silla küla Kuigu tee 58
6. Tee ehitusloa andmine Käreda-Vambola elurajooni teed
7. Pärnu linnas Riia mnt 159 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Ettepanekud ja arvamused Kivimäe II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
9. Pärnu linna 2022. aasta eelarve (II lugemine)
10. Pärnu linnavolikogu 29. novembri 2018 määruse nr 54 “Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
11. Pärnu linnas Paikuse alevis Staadioni tn 2 detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu linnas Silla külas Jõekalda tee 14 ja 14a kinnistute detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
14. Pärnus Keraamika tn 7b elamute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Keraamika põik 2 kinnistul
15. Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammuru tehnoküla 21 kinnistul
16. Reiu Vabaõhulava ümbruse maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõekalda tee 13 ja 17 kinnistutel
17. Kõrtsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanajõe tee 15 kinnistu osas
18. Pärnu linnavalitsuse palgajuhend
19. Arvamus Erakond Isamaa ettepaneku volikogu üleseks kokkuleppeks juurde
20. Arvamus Pärnu linnavolikogu eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid