Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Tõstamaa rahvamaja juhataja ametisse kinnitamine
2. Pärnu linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimääruse kinnitamine
3. Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrade kinnitamine
4. Pärnu linna 2022. ja 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
5. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
6. Maamaksuvabastuse määramine
7.–11. Ehitusloa väljastamine 
12. Marksa küla, Luiskama koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Paikuse alevis Kasemaa sihtotstarbe muutmine
14. Pärnu linnas Niidu tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Tallinna mnt 91, 91y ja Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Audru aleviku spordihoone detailplaneeringu koostamise algatamine
17. Riigihanke „Munamäe skatepargi projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuse vastavaks tunnistamine ning pakkumuse tagasilükkamine
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (hakkevõsa)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid