Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
3. Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi direktori kohusetäitja määramine
4. Sporditegevuse toetuse eraldamine
5. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
6. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
7. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
8. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Jaama tn 5 kinnistule
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Rüütli tn 55 kinnistule
11. Ranniku küla, Uuetoa õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
12. Ranniku küla, Viidika nr 37 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
13. Lemmetsa küla, Penga nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
14.–17. Ehitusloa andmine 
18. Tee ehitusloa andmine
19. Kivimäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine
20. Valikpakkumise nurjunuks tunnistamine
21. Kuninga tänav T3 osa võõrandamine otsustuskorras
22. Kinnisasjade üleandmine sihtasutusele Tõstamaa hooldekodu
23. Keskkonnaalastes seadustes sätestatud ülesannete delegeerimine
24. Kinnisasja Tulbi tn 16 otsustuskorras võõrandamine
25. Pärnu linnavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 12 „Restaureerimistoetuse ja-preemia määramise kord“ muutmine
26. Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
27. Pärnu, Vingi tn – Riia mnt ja Pärnu jõe vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanapargi tn 1 kinnistu osas
28. Pärnu linnas Pikk tn 20 ja 20a kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid