Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1.–2. Volituste andmine 
3. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasjale Tallinna mnt 72
4. Pärnu linnavalitsuse 07.02.2022 korralduse nr 95 muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse 16.03.2020 korralduse nr 176 „Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
6. Pärnu linna haldusüksuse üldplaneeringu koostamise töögrupi moodustamine ja planeeringu indikatiivse ajakava kinnitamine
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Niidu tn 11
8. Kohanime määramine - Tiigri tee
9. Kohanimede muutmine - Kiviaja peatus ja Munalaiu tee peatus
10.–13. Kohaaadresside ja sihtotstarvete muutmine, määramine
14. Sundvalduse seadmine Hiietamme ja Meelespea
15. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine
16. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Mündi tn 35 kinnistu osas
17.–18. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid