Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu linnavalitsuse kantselei põhimäärus
2. Komisjonide kinnitamine
3. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
4. Haridusasutuste direktorite põhipalkade komponentide kinnitamine
5. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2021 korralduse nr 859 "Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine" muutmine
6. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
7. Kivimäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine
8. Kivimäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja uuringuloa eelnõule arvamuse andmine
9. Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise muudetud eelhinnangu kohta
10. Eassalu VIII liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-514897 korrigeeritud taotluse kohta arvamuse andmine
11.–12. Ehitusloa andmine 
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Valgeranna külas Leetsi tee 6 kinnistule
14. Pärnu linnas Ehitajate tee 8//16, 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
17. Lasteaedade ümberkorraldamine
18. Pärnu lasteaed Trall põhimäärus
19. Nõusoleku andmine kinnisasja Pärnu linn, Pärlimõisa tee 26 koormamiseks hoonestusõigusega otsustuskorras Telia Eesti AS kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid