Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu linnavalitsuse 29. oktoobri 2020 korralduse nr 660 „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Volituste andmine
3. Tervise projektide toetamine
4. Teenistuskohtade hindamise kord
5. Tulemuspalga määramise ja maksmise kord
6. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
7. Erahuvikoolidele tegevustoetuse eraldamine
8. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
9.–12. Ehitusloa andmine 
13. Aruvälja küla, Põllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Tõstamaa vallavalitsuse 07.11.2006 korralduse nr 70-E „Maa ostueesõigusega erastamine” muutmine
15.–16. Sundvalduse seadmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Pärnu linnas, Lao tn 1 kinnistul
18. Sundvalduse seadmine 
19. Riigihanke “Pärnu linna teekatete remont 2021 aastal“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine hanke osas

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid