Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna põhimäärus
2.–4. Ehitusloa andmine 
5.–7. koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine
8. Sundvalduse seadmine Pärnu jõgi
9. Pärnu linnas, Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako detailplaneeringu kehtestamine
11. Paikuse alevis Männiku tn 3 detailplaneeringu kehtestamine
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras MTÜ Rääma Noorte Ühing „Noorus“

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid