Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Sotsiaalprojekti toetuse kasutamise eelnõu
2.-5. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
6. Pärnu linnavalitsuse 27.12.2021 korralduse nr 923 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
7. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine
8. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ hankemenetluse lõpetamine
9.–11.. Tasuta parkimisloa andmine 
12. Sundvalduse seadmine
13. Linnavara võõrandamine (korter Kiviõli linnas)
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Võidu 17 mõtteline osa)
15. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale Kivimaa tee kergliiklustee ehitamiseks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Metrx OÜ
17. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, hanke osas 1 pakkumuse edukaks tunnistamine, hanke osas 2 ja 3 pakkumuste tagasilükkamine ning hanke osas 1 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahtramäe tee 8
20. Kohanime määramine - Rannaveere tee
21. Pärnu linnas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
22. Pärnu linnas Raba tn 22 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Sundvalduse seadmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid