Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“ raames osutatavate teenuste hinnakirja muutmise eelnõu
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamise eelnõu
4.–6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu algatamine
8. Pärnu linnas Lootsi tn 2 // Sadama tn 1 ja Sadama tn 3 kinnistute detailplaneeringu algatamine
9. Lagre tee 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas, Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
12. Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneerignu kehtestamine
13. Pärnu linnas Niidu tn 18b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Saulepa küla, Reinu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks
16. Sundvalduse seadmine kinnisasjadele 
17. Riigihanke „Pärnu linna teekatete remont 2022 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid