Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
1. Volituste andmine
2. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
3. Ametist vabastamine
4. Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia 2022-2030 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Kampaania “Värvid linna!” väljakuulutamine
6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Lai tn 10
7. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Kurvitsa tn 9
8. Ehitusloa andmine Kastna küla, Piibelehe
9. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahenurme tn 7
10. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 44
11. Männikuste küla, Männikuste-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Paikuse alevis Jõekalda tee 13 ja Jõekalda tee 17, Jõekalda tee 17y piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 783 „Koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1.16. kehtetuks tunnistamine ja sihtotstarvete määramine
14. Eluruumi üürile andmine
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
17. Linnavara võõrandamine (korterid Lavassaares, kinnistu Tõstamaal)
18. Riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine“ pakkumuse tagasilükkamine

Ülevaade istungist

Veebilehel kasutatakse küpsiseid