Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
4. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
5. Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine
6. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuse eraldamine
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tn 8a
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 1
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 10
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 12
11. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kotka tee 12
12. Tee ehitusloa andmine Papiniidu tänav T2
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 2a kinnistu
14. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine
15. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tn 5
16. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tn 5 abihoone
17. Kinnisasja Pärnu jõgi kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks
18. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2022 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Pärnu linnavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine
22. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine Tiiru tn 1, 3, 7 ja 9 kinnistute osas
23. Ettevõtlustoetuse eraldamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid