Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
1. Volituste andmine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
3. Pärnu linnas Liiva tn 22a kinnistu detailplaneeringu algatamine
4. Pärnu linnas Lubja tn 41 koha-aadressi muutmine
5. Pärnu linnas Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
6. Pärnu linnas Rõugu tn 14 koha-aadressi ja sihtotstarbe määrmaine
7. Pärnu linnas Kesk tn 3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9. Komisjoni moodustamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid