Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
1. Kaasava eelarve 2022 väljakuulutamine
2. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Tammiste hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks kellaaegade osas
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine
8. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2022 korralduse nr 872 muutmine
9. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2022 korralduse nr 106 ja 15.03.2021 korralduse nr 160 muutmine
10. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Ehitusloa andmine Pärnu linn Härma tn 14
13. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tee 10
14. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Pardi tn 17a
15. Ehitusloa andmine Pärnu linn Marksa küla Lõhevahe
16. Ehitusloa väljastamine Papsaare küla Meremetsa tee 21
17. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Käärasoo tee 19
18. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Tõstamaa alevik, reformimata maaüksus
19. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine

Ülevaade istungist

Veebilehel kasutatakse küpsiseid