Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Estonia Spa Hotelsi üldkoosolek
2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuste ning stipendiumide eraldamine
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamise eelnõu
4. Toetuse eraldamine
5. Restaureerimistoetuste eraldamine
6. Pärnu linnas Paide mnt 4a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
7. Pärnu linnas Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Silla küla Viidiku tee 1 ja Kuigu tee 21 kehtestamine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Kullimänniku tee 11 kinnistule
11. Ehitusloa andmine Killustiku 5 // Savi 20/2
12. Ehitusloa andmine Pärnu linn Riia mnt 231
13. Ehitusloa andmine Pärnu linn Suur-jõe 52a
14. Kehtiva ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine Paikuse alev, Ringi tn 8
15. Pärnu linnas Savi tn 20 hoonele koha-aadressi määramine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18. Pärnu linnavalitsuse 26.04.2022 korralduse nr 294 muutmine
19. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning hanke osas 2 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Pärnu jõe sõudestaadioniga seotud liiklemise nõuded
21. Pärnu linnas Sauga ja Reiu jõgedel liiklemise ja veesõidukite kasutamise nõuded
22. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid