Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Volituste andmine
2. Riigihanke „Tammiste hooldekodule ja Pärnu Päikese koolile erivarustusega väikebusside rentimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Preemia eraldamine
5. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
6. Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
7. Ehitusloa andmine Voorimehe tn 5a
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Hiie tn 34
9. Audru alevik, Põllu tn 1b katastriüksuse ostueesõigusega erastamine
10. Papsaare küla Hiiu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Angervaksa tee 23 kinnistule
12. Pärnu linn, Oara küla, Tagapere, Kalda ja Väikekalda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Riigihanke „Pärnu linna Liblika lasteaia hoone rekonstrueerimine“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnavalitsusele
15. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ hanke osas 1 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud ühispakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (kuur Võidu 17)
17. Pärnu linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
18. Pärnu linna 2022. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
19. OÜ Kümblus lõpetamine
20. Määruste kehtetuks tunnistamine
21. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
22. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine
23. Pärnu linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
24. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine
25. Pärnu linn, Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatamata jätmine
26. Jõekalda tee 53, 57 ja 61a detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõekalda tee 61a kinnistul
27. Pärnu linna kultuuri- ja spordistrateegia 2022-2030 kinnitamine
28. Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määruse nr 15 „Linnavara valitsemise kord“ muutmine
29. Pärnu linnavolikogu 16. septembri 2021 määruse nr 12 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
30. Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
31. Nõusoleku andmine kinnisasja Lihula mnt 10b koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kasuks
32. Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
33. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid