Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
1. Pärnu linnavalitsuse 28.06.2021 korralduse nr 449 „Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
3. Riigihanke „Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Riigihanke „Lauaarvutite ja kuvarite rentimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
5. Preemia eraldamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7. Hajaasustuse programmi projektide rahastamine
8. Pärnu energia- ja kliimakava 2030 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
9. Raha eraldamine reservfondist
10. Ehitusloa andmine Papsaare küla Niidu tee 8
11. Ehitusloa andmine Papsaare küla Niidu tee 10
12. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Sõnajala tn 1
13. Pärnu linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 354 „Restaureerimistoetuste eraldamine“ muutmine
14. Pärnu linnas Piirikivi äri- ja tootmispiirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Eassalu küla, Kallase koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Soomra küla, Murro-Jakobi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Nõusolek Lemmetsa külas asuva Mätiku maaüksuse riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
19. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Paikuse alev, Kadaka tee kinnistu
20. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Silla küla, Kuigu tee 25 ja Ogaliku tee 1 kinnistud
21. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Aisa tn 11b ja Karusselli tn 30 kinnistutele
22. Pärnu linnavalitsuse 16.05.2022 korralduse nr 334 kehtetuks tunnistamine ja korralduse nr 335 muutmine


Ülevaade istungist

Veebilehel kasutatakse küpsiseid