Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
 1. Volituste andmine ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele eluruumi üürilepingu sõlmimisega seotud kulude ja tõlketeenuse kulude hüvitamise otsustamiseks
 2. Riigihanke „Pärnu koolide toitlustusteenus“ kõikidele hanke osadele esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine ning hanke osades 1, 2, 3 ja 4 pakkumuste edukaks tunnistamine, hanke osas 5 pakkumuse tagasilükkamine ning hanke osades 1, 2, 3 ja 4 edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
 3. Loomestipendiumite eraldamine
 4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
 5. Raha eraldamine reservfondist
 6. Pärnu linnas, Niidu tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 7. Kohanime määramine
 8. Ehitusloa andmine Merekalda tn 19a
 9. Pärnu linnas Sääse tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
 10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Rääma tn 7, 7a, 7b, 7c ja 7d kinnistutel
 11. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Kivimetsa
 12. Riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
 13. Riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja katuse remont“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
 14. Riigihanke „Tõstamaa kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
 15. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnavalitsusele
 16. Pärnu linnas, Silla külas Jõekalda tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 17. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu keskraamatukogule ja Pernova hariduskeskusele
Ülevaade istungist

Veebilehel kasutatakse küpsiseid