Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimine ja ehitamine“ taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Riigihanke „Pärnu linna Metsa 19 hoone renoveerimine Ranna haruraamatukoguks“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine ning kõigi pakkumuste tagasilükkamine
3. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade tolmuvabade katete ehitamine ja korduspindamine 2022.a“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukateks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Arvamus Tori vald, Eametsa külas Raja tee 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, Raja tee ja Hakke tee kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtadele
5. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Keraamika põik 2
6. Ehitusloa andmine, Lemmetsa küla, Veikko-Tooma tee 5
7. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Põllu tn 4
8. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Pihlaka tn 5
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 38 kinnistule
10. Pärnu linnas Laki tn 1 ja 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
11. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Mampli tee 3
12. Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks
13. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2022 korralduse nr 307 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 2a kinnistu“ kehtetuks tunnistamine
15. Kohanime muutmine
16. Soomra külas Aksi koha-aadressi muutmine
17. Kõima külas Reinuhansu koha-aadressi muutmine
18. Pärnu linnas Kalevi pst 110 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
19. Ettevõtlustoetuse eraldamine
20. Lindi küla, Tuusa sihtotstarbe muutmine
21. Värati küla, Tõnise ja Tõnisetoa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Lemmetsa küla, Kubjapõllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Liu küla, Kuke koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
24. Papsaare küla, Valgevälja koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas Rõugu tn 12 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
26. Volituste andmine
27. Volituste andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid