Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
2. Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
3. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
4. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lai tn 20 kinnistul
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 8
7. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Käärasoo põik 11
8. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Pärlimõisa tee 2
9. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Õuna tn 4
10. Ehitusloa andmine Audru alevik, Ülase tn 2
11. Tee ehitusloa andmine, Mai tänav T1 juurdepääsutee
12. Seliste külas Tammetõru koha-aadressi muutmine
13. Seljametsa külas Halli ja Männituka koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Seljametsa külas Sanemaa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu linnas Jüri tn 10 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
17. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
18. Linnavara võõrandamine
19. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga, Mere puiestee 22
20. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 364 muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid