Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
1. Linnavalitsuse aukirja andmine
2. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hinnakirja kinnitamine
3. Linnavara kasutusse andmine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Riigihanke „Kiriku – Rebasefarmi tee ehitamine Audrus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Riigihanke „Pärnu Raeküla lasteaia hooviala renoveerimine“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
7. Tasuta sõiduõiguse andmine
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Papli tn 8
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn Haava tn 1
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Rehepapi tn 6
11. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Meremetsa tee 8
12. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Pilve tee 14
13. Ehitusloa andmine Papsaare küla Salme tee 8
14. Ehitusloa andmine Marksa küla Madisemere tee 3
15. Tuuraste küla, Metsaäärse koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnu linnas Kadri tn 20 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Pärnu mnt 5 kinnistu
18. Pärnu linnas, Niidu tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
19. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
20. Pärnu linnavolikogu 20. detsembri 2001 otsusega nr 83 kehtestatud „Väike-Jõe 12, 12a ja 16 kruntide ja nende lähiümbruse detailplaneering“ osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Jõe tn 18 kinnistu osas


Ülevaade istungist 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid